Placeholder image for template purposes.

Zakorzenieni W Zieleni

ZACHĘCANIE DO NOWYCH SPOSOBÓW MYŚLENIA

Szersza perspektywa: Mamy kilka celów, a rozpocząć chcemy od poprawy naszej efektywności energetycznej, co doprowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, i zaangażowania pracowników. Kluczem jest zaangażowanie każdego pracownika w każdym zakładzie, a żeby to zrobić, musimy zmienić ich nastawienie. Kulturę można zmienić najprościej poprzez pomoc ludziom w zrozumieniu znaczenia ich dzisiejszych działań – nawet drobnych, takich jak wyłączanie światła, gdy nie jest ono potrzebne – dla tworzenia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich ludzi. Musimy również zrozumieć całkowity wpływ produktów, jakie wytwarzamy w ciągu całego cyklu ich życia, abyśmy mogli dostarczać producentom samochodów zrównoważone rozwiązania.

Praktyczne działania: W każdym z naszych 74 zakładów osiągamy mistrzostwo w oszczędzaniu energii. Przekraczamy także nasze cele dotyczące ograniczenia zużycia wody, energii elektrycznej i gazu ziemnego we wszystkich oddziałach firmy Cosma na całym świecie. Często spacerujemy po naszych obiektach, aby odkryć nowe możliwości zrównoważonego rozwoju i zwiększać świadomość pracowników spotykanych po drodze poprzez rozmowy. Pomaga to ludziom w dalszym rozwoju nastawienia na zrównoważony rozwój i oferuje nowe podejście do tego, jaki wkład mogą wnieść w pracę i życie osobiste.

Wniosek: Zaangażowanie wszystkich i dzielenie się najlepszymi praktykami pomoże nam zrealizować naszą wizję zrównoważonego rozwoju.

1920x960-menu-photos-02

ADRIANO LIMA, kierownik ds. globalnej doskonałości operacyjnej i zrównoważonego rozwoju, lider grupy ds. zrównoważonego rozwoju Magna Cosma

KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI

Szersza perspektywa: Świadomość i zrozumienie to pierwsze kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wszystko zaczyna się od zrozumienia, jakiej energii używasz, a następnie monitorowania jej. Następnie możesz zacząć działać i wyznaczyć cel. Większą część roku spędziliśmy w Magna Seating, ucząc się, jak monitorować i zmniejszać zużycie energii w naszych 70 zakładach i obiektach na całym świecie.

Następnym krokiem jest zdobycie wiedzy na temat rozwiązań. W domu mam panele słoneczne, bo chciałem dowiedzieć się, jak działają. Łatwiej mi wtedy zrozumieć, co musimy zrobić w firmie Magna, ponieważ badamy możliwości zastosowania paneli słonecznych w naszych zakładach.

Praktyczne kroki: Kompensujemy emisję gazów cieplarnianych w naszych obiektach, pracujemy nad projektami prowadzącymi do zmniejszenia zużycia energii i zachęcamy wszystkich do myślenia, zanim podejmą działania. Nasze inicjatywy w zakresie oszczędzania energii zaczynają się w naszym amerykańskim biurze firmy Magna Seating, gdzie zrobiliśmy wszystko, od zainstalowania czujników ruchu do oświetlenia po użycie „inteligentnego kontrolera”, aby zmniejszyć lub wyeliminować zużycie wody w zależności od warunków pogodowych.

Wniosek: Zmniejszenie naszego śladu węglowego jest właściwym rozwiązaniem. To po prostu oczywiste.

John Oilar adding food waste to his composter

JOHN OILAR, wiceprezes ds. inżynierii, lider grupy ds. zrównoważonego rozwoju Magna Seating

1920x960-menu-photos-02 copy 35

ROMAN PÖLTNER, Dyrektor ds. zarządzania infrastrukturą i BHPiOŚ Grupy, Lider Grupy ds. zrównoważonego rozwoju w Magna Steyr

ZMIANA SPOSOBU MYŚLENIA

Szersza perspektywa: Dawniej zawsze mówiliśmy o działaniach konkretnych oddziałów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Teraz mamy prawdziwą strategię korporacyjną firmy Magna, a nie tylko poszczególne projekty. To daje nam nowe możliwości i nowe ramy ustalania określonych celów dla każdej grupy. To ważny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Cele pomagają nam zmienić sposób myślenia pracowników, a to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ludzie powinni być świadomi tego, jak mogą przyczynić się do ochrony naszej planety w swoim domu i w pracy. Chodzi o krąg życia i lepszy świat dla przyszłych pokoleń.

Praktyczne działania: Chcemy pokazać klientom firmy Magna, że co miesiąc dokonujemy postępów na drodze do osiągnięcia naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Istotne osiągnięcie: Nasz zakład Magna Steyr w Grazu osiągnie neutralność emisyjną do 2022 r., wcześniej niż zakładany ogólny cel firmowy w zakresie redukcji emisji CO2.

W zakładzie Steyr korzystamy z geotermalnego ogrzewania i chłodzenia oraz z odnawialnej w 100% energii elektrycznej. W 2021 roku rozpoczęliśmy projekt „Cycle Champ”, który promuje dojeżdżanie do pracy na rowerze poprzez zapewnienie stacji ładowania dla rowerów elektrycznych, samoobsługową stację do naprawy rowerów oraz miejsca parkingowe na 900 rowerów. Na naszym torze testowym stworzyliśmy łąkę kwietną i postawiliśmy ule dla owadów zapylających.

Wniosek: Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za realizację naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Kevin Kammerer standing in front of trees that are turning colour in the fall.

KEVIN KAMMERER, Kierownik ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju Grupy, Lider Grupy ds. zrównoważonego rozwoju w Magna Exteriors

MAŁE KROKI W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SUMUJĄ SIĘ

Szersza perspektywa: Jestem zachwycony działaniami Magna w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ogłosiliśmy nasze cele w zakresie neutralności emisyjnej przed większością naszych konkurentów. Teraz to od nas zależy, czy zrealizujemy te ambitne cele w krótkim czasie. Jestem dumny z tego, że pracuję dla tej firmy, ponieważ pokazujemy, co można osiągnąć, gdy wszyscy pracujemy na rzecz realizacji jednego celu. Jednak musimy sprostać wielkiemu wyzwaniu, szczególnie w grupie Magna Exteriors, która jest drugim największym konsumentem energii w firmie ze względu na warsztaty lakiernicze i formowanie wtryskowe.

Praktyczne działania: WW 58 zakładach mamy zespoły ds. oszczędzania energii, które koncentrują się na 10 największych miejscach zużywania energii w każdym zakładzie, od sprężarek powietrza i chłodni kominowych po warsztaty lakiernicze. Wykorzystując nowe technologie, takie jak mierniki ultradźwiękowe, możemy zlokalizować i naprawić wycieki sprężonego powietrza w instalacji. Przekraczamy zakładane cele w zakresie rocznej redukcji zużycia energii w większości naszych zakładów. To dla mnie osobiste wyzwanie: badanie różnych obiecujących technologii usuwania szlamu lakierniczego.

Wniosek:Warto pamiętać, że nawet drobne rzeczy, które robimy, od ogrodów dla owadów zapylających po obniżone koszty logistyczne, w ostatecznym rozrachunku sumują się.

ANALIZA INTERESARIUSZY: KLUCZOWY ELEMENT STRATEGII

Szersza perspektywa: Skuteczne prowadzenie firmy oznacza spełnianie wymagań naszych interesariuszy. Mamy do czynienia z ogromną liczbą zróżnicowanych wymagań ze strony klientów, inwestorów i organów regulacyjnych, związanych z oczekiwaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Dostosowaliśmy strategię Powertrain do ogólnej wizji zrównoważonego rozwoju firmy Magna, aby przyczynić się do zmian na lepsze dzięki naszym produktom, procesom i ludziom, jednocześnie uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne ważne dla wszystkich interesariuszy.

Istnieje wiele możliwości zmniejszenia emisji CO2 w ramach naszych procesów operacyjnych i produkcyjnych, które stanowią od 20 do 40% wszystkich emisji. Kolejne 60- 80% emisji CO2 pochodzi z łańcucha dostaw, dlatego musimy współpracować z naszymi dostawcami, aby im również pomóc zmniejszyć emisję. Może to obejmować wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, jak również udoskonalone procesy produkcji i rozwoju produktu.

Praktyczne działania: 32 lokalizacje Magna Powertrain tworzą swoje własne plany oszczędzania energii. Dzielimy się pomysłami w ramach globalnego systemu. Jeśli chodzi o oszczędzanie energii i działania na rzecz wydajności, istnieją pewne szybkie rozwiązania, które zakłady mogą zastosować, takie jak wykorzystanie oświetlenia LED i ciepła wytwarzanego w procesach produkcyjnych do ogrzewania budynku. Zapobieganie wyciekom sprężonego powietrza i wyłączanie maszyn poza godzinami pracy również może przynieść znaczące oszczędności. Podobne nastawienie na energooszczędność można łatwo zastosować w domu, wyłączając światła lub obniżając termostat w zimie. W domu czy w pracy, zawsze można oszczędzać energię i uzyskać korzyści dla środowiska.

Wniosek: Aby odnieść sukces w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, trzeba zrównoważyć skutki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne naszych działań w pracy i w domu.

Volker Ludwig riding his bike along a road with a mountains and fields in the background

VOLKER LUDWIG, Dyrektor ds. globalnego zrównoważonego rozwoju i BHPiOŚ, Lider Grupy ds. zrównoważonego rozwoju w Magna Powertrain

Darren Charbonneau walking his dog by the shores of a lake with buildings in the background

DARREN CHARBONNEAU, Globalny dział ds. lean manufacturing i zrównoważonego rozwoju, Lider Grupy ds. zrównoważonego rozwoju w Magna Mechatronics, Mirrors and Lighting

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZACZYNA SIĘ W HALI PRODUKCYJNEJ

Szersza perspektywa:Każdy myśli o zrównoważonym rozwoju jako o oszczędzaniu energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego. To właśnie one generują największe koszty dla firmy takiej jak Magna, ale stanowią jedynie niewielką część równania. Musimy myśleć na większą skalę. Zrównoważony rozwój oznacza budowę lepszego świata i zaspokajanie naszych potrzeb teraz, ale bez rezygnacji z troski o potrzeby przyszłych pokoleń.

Zapoznaliśmy nasze zakłady z 17 celami zrównoważonego rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz w jaki sposób mogą one przyczynić się do pozytywnych zmian. Te Cele ONZ obejmują eliminację ubóstwa i głodu, wysokiej jakości edukację, równość płci, działania na rzecz energii i klimatu oraz kilka innych ważnych obszarów. Postępowanie zgodnie z tymi celami zrównoważonego rozwoju sprawi, że Magna stanie się najlepszą częścią naszych społeczności.

Praktyczne działania: W kwestii zrównoważonego rozwoju musimy zejść do poziomu hali produkcyjnej. Ludzie powinni brać udział w akcjach charytatywnych, sadzeniu drzew i „poszukiwaniach skarbów energetycznych”, podczas których można usłyszeć, zobaczyć i dotknąć rzeczy, które pobierają energię. Podczas niedawnego „poszukiwania skarbów” w firmie Techform w Ontario wiele osób z kilku działów wymyśliło usprawnienia pozwalające zaoszczędzić 60 000 USD poprzez zmianę zachowań i praktyk w wielu obszarach.

Mamy nową macierz lub kartę wyników, na których można śledzić, jak 48 zakładów MML i Electronics co miesiąc poprawia swoje wyniki, postępując zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Oprócz tego ustaliliśmy cel realizacji minimum pięciu projektów w zakresie energii rocznie w każdym zakładzie.

Wniosek: Niech Twoje działania dzisiaj nie powodują szkód w przyszłości.

We want to hear from you

Send us your questions, thoughts and inquiries or engage in the conversation on social media.

Powiązane historie

Bądź na bieżąco

Chcesz wiedzieć więcej o tym, co się dzieje w firmie Magna? Możesz otrzymywać najnowsze informacje o firmie Magna w postaci powiadomień i wiadomości e-mail.