Placeholder image for template purposes.

Guruovia neustáleho zlepšovania

Naša dobrá povesť získaná za výrobu na svetovej úrovni vychádza z vlastného konceptu spoločnosti Magna, tzv. konceptu MAFACT, ktorý predstavuje súbor usmernení navrhnutých na zníženie nákladov a zvýšenie kvality, efektívnosti a bezpečnosti, ktoré zároveň podporujú inovácie a zdôrazňujú udržateľnosť.

Vedúci skupín MAFACT vplývajú na našu spoločnosť, našich zákazníkov, našich spotrebiteľov aj planétu. Prinášame vám pohľad na ich životnú filozofiu a osvedčené postupy – v práci aj ich osobnom živote.

Tamas Meszaros - Magna Project Manager, Operational Improvement
Graz, Rakúsko

Trvalá snaha o dokonalosť

Celkový obraz: Jedným aspektom konceptu MAFACT je trvalá snaha o dokonalosť. Sme odhodlaní zlepšovať nielen výrobné procesy, ale aj samotný MAFACT. Ide nám hlavne o neustále zlepšovanie.

Vášeň: Mám skúsenosti z oblasti logistiky a riadenia dodávateľského reťazca, začínal som však ako stredoškolský učiteľ nemčiny a angličtiny. Nadchýna ma učenie. Zo všetkého najradšej chodím do výrobného prostredia v našich prevádzkach, hovorím s našimi zamestnancami a hľadám možnosti na zlepšenie. Hľadanie riešení ma motivuje.

Osvedčený postup v práci: Naša divízia v rumunskom municipálnom meste Craiova má plne flexibilnú montážnu linku, ktorá môže efektívne fungovať za prítomnosti jednej osoby, príp. v závislosti od dopytu zákazníka môže prácu vykonávať až 10 pracovníkov. Základná myšlienka spočíva v sústredení sa na ľudí. Poznajú výrobok a každý krok procesu. Z linky schádza vynikajúca kvalita. Už tri roky sme nemali žiadne sťažnosti od zákazníkov.

Osvedčený postup doma: Našu kuchyňu som navrhol v tvare písmena U podľa montážnej linky. Stačí pri varení urobiť jeden alebo dva kroky a všetko je na dosah ruky.

Základný poznatok: MAFACT nám poskytuje obrovskú konkurenčnú výhodu. Ponúka množstvo príležitostí na spoločné využívanie osvedčených postupov. K osvedčeným postupom má prístup každý v systéme. Je súčasťou DNA spoločnosti Magna.

Amalia Ma - Director of Operational Improvement and Quality
Magna Asia
Šanghaj, Čína

Podpora výroby na svetovej úrovni

Celkový obraz: MAFACT je naším spôsobom podpory výroby na svetovej úrovni. Ide o systém riadenia a súbor štandardov, ktoré odrážajú imidž našej spoločnosti.

Vášeň: Som veľmi rada, že nám MAFACT pomáha eliminovať odpad a spoločnosti Magna prináša finančné výhody, najzaujímavejšie je však sledovať, ako tímy spolupracujú a rastú. Rada učím iných a pomáham im rozvíjať sa.

Osvedčený postup v práci: Naša divízia Cosma Shenyang je meradlom používania nástrojov 5S – sort (triediť), set things in order (zachovávať poriadok), shine (žiariť čistotou), standardize (štandardizovať) a sustain (udržiavať). Čisté, usporiadané divízie s vyškolenými ľuďmi zodpovednými za svoju prevádzku sú v súčasnosti rozhodujúce a zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj z hľadiska Factory of the Future (továreň budúcnosti). Prítomnosť robotov a automatizácie si stále bude vyžadovať ľudí na údržbu, prevádzku a analýzu údajov.

Osvedčený postup doma: Svojho 10-ročného syna Hafiza som naučila pravidlá 5S. Používa ich na udržiavanie čistoty a poriadku v izbe, hoci mu to sem-tam musím pripomínať.

1920x960-menu-photos-02
Základný poznatok: MAFACT je súčasťou imidžu značky spoločnosti Magna, a to nielen pre našich zákazníkov, ale aj našich konkurentov. Koncept MAFACT presahuje rámec výroby a odlišuje nás od ostatných. Prostredníctvom znižovania spotreby energie, prevádzkových činností, nákupu, ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, dodávateľského reťazca a ľudských zdrojov nám pomáha pri tom, aby sme do roku 2030 dosiahli cieľ v oblasti našej uhlíkovej neutrality.

Darren Charbonneau - Director, Global Lean Manufacturing and Sustainability
Magna Mechatronics, Mirrors and Lighting
Newmarket, Ontario

Očakávanie zmeny, znižovanie tvorby odpadu

Celkový obraz: MAFACT prostredníctvom ustavičných zmien podnecuje stabilitu a neustále zlepšovanie. Nie je cieľom, ale cestou. Podstatou konceptu MAFACT je eliminácia odpadu. Ak sa bude neustále znižovať tvorba odpadu, dosiahne sa stabilita, lepšia spoluúčasť zamestnancov a predvídateľný proces, pri ktorom sa ľudia neobávajú zmeny. V skutočnosti sa zmena očakáva.

Vášeň: Nadchýna ma výroba a procesy, ktoré sa jej prispôsobujú. Ľudia vo výrobe vyrábajú produkt, ktorý môžeme predávať. Sme ich oporou. Takto vplývame na kvalitu.

Osvedčený postup v práci: Náš závod Mexico Electronics v Monterrey sa vyznačuje malou mierou prestojov, veľkou mierou spokojnosti zákazníkov a skvelou štandardnou prácou. Výsledkom správne uplatňovaného konceptu MAFACT je konzistentný a opakovateľný proces. Keď vstúpite do dverí, hneď ho zbadáte.

Osvedčený postup doma: Pri domácich prácach sa vždy snažím o efektívny postup s čo najmenším počtom krokov. Riad z umývačky vykladám oboma rukami. Ak to dokážete, rýchlosť sa zvýši o 30 %. Viem to vďaka tomu, že na našich montážnych linkách používame dve ruky, aby sme dodržali čas cyklu.

Základný poznatok: Spoločnosť Magna chce byť prvotriednym dodávateľom, pretože máme najlepšiu kvalitu, najkratší čas potrebný na realizáciu a najnižšie náklady. MAFACT nám pomáha pri tom, aby sa nám to podarilo.

Adrian Sumarjadi - Director, Global Operational Improvement and Lean Manufacturing
Magna Powertrain
Concord, Ontario

Ráta sa každý cent zo zlepšenia

Celkový obraz: MAFACT je postoj. Našim zákazníkom chceme poskytovať hodnotu s najnižšími nákladmi, najvyššou kvalitou a najkratšou dodacou lehotou.

Vášeň: Rád riešim problémy a zisťujem, ako optimalizovať proces alebo stav. Princípy konceptu MAFACT umožňujú človeku hlboko sa zamyslieť nad mikroúrovňou nákladov. Z každého kroku sa pozeráme na konečný výrobok a spôsob jeho spracovania. Ak odošlete milión dielov, počíta sa každý cent získaný zo zlepšenia. Mojou úlohou je učiť zamestnancov, aby si všímali možnosti na znižovanie tvorby odpadu a šírili tieto znalosti vo svojich divíziách.

Osvedčený postup v práci: Až 80 % z 24 divízií spoločnosti Magna na výrobu pohonov prijalo koncept montážnej linky v tvare písmena U. Podobá sa baru v tvare U s barmanom a fľašami vnútri. Ide o flexibilnejšie a efektívnejšie usporiadanie, ktoré prináša výrazné úspory.

Adrian-Sumarjadi

Osvedčený postup doma: Rutina u mňa prispieva k produktivite, od budenia sa každý deň v rovnakom čase až po venčenie psa. Všetko je pre mňa výzvou, dokonca aj varenie cestovín. Ako ich uvarím v čo najkratšom čase? Čo môžem robiť, keď voda vrie?

Základný poznatok: MAFACT z nás robí konkurenčnú prevádzku s výrobou na svetovej úrovni. Je aj vyjadrením udržateľnosti spoločnosti Magna. Konkurencieschopnosť umožňuje spoločnosti pretrvať celé generácie.

Noah Robinson - Senior Manager Operational Excellence
Magna Exteriors
Troy, Michigan

Pomáhanie divíziám pri raste a dosahovaní úspechu

Celkový obraz: MAFACT je nástroj, ktorý pomáha pri tom, aby naši zamestnanci boli úspešnejší a divízie ziskovejšie. Tým priťahujeme nových zákazníkov a pomáhame meniť obchodnú činnosť na udržateľnú. Ide o istotu zamestnania, ale aj o správne zaobchádzanie s našimi zdrojmi a pozitívny vplyv na planétu.

Vášeň: Začínal som ako technik kvality. Rád pomáham ľuďom a riešim problémy. Tým, že našich zamestnancov naučíme používať nástroje MAFACT, osvoja si aj riešenie problémov.

Osvedčený postup v práci:Používame MConnect, databázu na vymieňanie si nápadov, kde má každý prístup k získaným skúsenostiam a postupom skúšaným v iných závodoch. Obsahuje súťaž s trofejou s názvom MConnect Cup, kde 34 divízií každý rok súťaží na základe počtu zaslaných a realizovaných nápadov a výške úspor. Je to stimul na používanie systému.

Osvedčený postup doma: Vizuálny manažment je významnou súčasťou vzdelávania v oblasti konceptu MAFACT. Zakaždým, keď vysadím svojich synov Jaxa a Becketta pred školou, všimnem si preplnené jazdné pruhy pre vozidlá s vysokou obsadenosťou, a podľa mňa by sa tento stav výrazne zlepšil, keby som to mohol prerobiť. Ešte som to neriešil s vedením školy, ale bol som v pokušení.

Základný poznatok: Podstatou konceptu MAFACT je pomáhať našim divíziám pri raste a dosahovaní úspechu. Keď sa zavedú prevádzkové princípy, pomôže to predchádzať problémom a riešiť ich.

Adriano Lima - Global Operational Excellence and Sustainability Manager
Magna Cosma
Perth, Ontario

Posilňovanie postavenia zamestnancov

Celkový obraz: MAFACT a udržateľnosť tvoria celok. Pri oboch sa presadzuje prístup k zamestnancom, procesom a výrobkom na svetovej úrovni. S takýmto usmernením na dosiahnutie prevádzkovej excelentnosti to je spôsob, ako si predstavujeme svoju budúcnosť a ako rozvíjame podnikanie, ktoré chráni planétu, zatiaľ čo sa snažíme o to, aby spoločnosť Magna bola tou správnou voľbou pre investorov, zákazníkov a zamestnancov.

Vášeň: Začal som vo výrobe a dopracoval som sa k riadeniu a zlepšovaniu prevádzkových činností. Keď som bol koordinátorom kvality, pozvali ma, aby som sa zúčastnil na workshope, kde mohli operátori predniesť svoje nápady. Toto bol ten „aha“ moment, ktorý podnietil moju kariéru a vzdelávanie. Jediné miesto, kde dosahujeme konzistentné výsledky, je dejisko všetkého – výroba. Na neustále zlepšovanie sa musia využiť skúsenosti všetkých.

Adriano Lima

Osvedčený postup v práci: Závod Cosma Casting Poland použil MAFACT na zlepšenie a zmenu práce tým, že zapojil zamestnancov. Pozvali ma napríklad, aby som vyškolil všetkých vedúcich tímov divízií, aby vytvorili 100 % mieru štandardizovanej práce. Pochopili, čo potrebujú pracovníci vo výrobe. Zapojenie výroby je rozhodujúce.

Osvedčený postup doma:Keď to robíte každý deň, tento postoj sa nedá rozdeliť. Stal som sa človekom, ktorý sa riadi údajmi. Keď si zaobstarávam novú strechu na dom, poznám každý detail návrhu a realizácie. Som na tom rovnako aj pri nákupných zoznamoch – sú naozaj organizované.

Základný poznatok: Naším hlavným cieľom je zapojiť, motivovať a usmerniť našich zamestnancov. Robiť to najlepšie pre našu obchodnú činnosť, investorov, zamestnancov a zákazníkov. To je to, čo podnecuje naše prevádzkové činnosti. MAFACT umožňuje zamestnancom dosahovať skvelé výsledky.

Samir Khaled - Director of Continuous Improvement
Magna Seating
Novi, Michigan

Zachovávanie jednoduchosti

Celkový obraz: MAFACT je systém, ktorý zavádza postupy a pravidlá a ovplyvňuje všetko, čo robíte. Keď ho rozoberiete, prídete na to, že je veľmi jednoduchý: Používajte zdravý rozum, komunikujte a pochopte skutočné problémy.

Vášeň: Baví ma školiť jednotlivcov a pripravovať ich na budúce príležitosti. Mal som spolupracovníkov platených za hodinu, ktorí sa stali vedúcimi tímu. Jedného práve povýšili na námestníka generálneho riaditeľa. Pri MAFACT-e a skúsenostiach získaných v oblasti štíhlej výroby nie je potrebná vysoká úroveň vzdelania. Človek potrebuje len otvorenú myseľ a vôľu robiť veci lepšie.

Osvedčený postup v práci: V závode Integram Windsor Seating používame princípy konceptu MAFACT a štíhlej výroby, a „smečovali“ sme vo všetkých kategóriách vrátane ochrany zdravia, bezpečnosti, kvality a úspory nákladov. Zrušili sme tradičné montážne linky a prešli z manuálneho systému na systém, ktorý využíva automatizované riadené vozidlá pre výrobné linky. Otvárajú sa tým nové príležitosti a podporuje sa celková obchodná činnosť.

Osvedčený postup doma: Moja 6-členná rodina vrátane štyroch detí sa sťahuje do nového domu. Na upratovanie zapratanej skrine plnej búnd, topánok, hračiek a krmiva pre mačky používame nástroje kvality 5S, ktoré sú súčasťou MAFACT-u. Teraz je skriňa bezchybne uprataná.

Základný poznatok: MAFACT nás udržiava konkurencieschopnými v konkurenčnom svete so súčasnými aj novými zákazníkmi. MAFACT je počúvanie, porozumenie a zachovávanie jednoduchosti. Spolupracujte s kolegami. Pochopte ich problémy a vyriešte ich.

Robert Strassberger - Head of World Class Manufacturing and Operational Improvement
Magna Steyr
Graz, Rakúsko

Príprava na excelentnosť

Celkový obraz: Rád prirovnávam MAFACT k ozubenému súkolesiu, kde všetko spolupracuje. MAFACT je holistický prístup k dosiahnutiu excelentnosti, ktorý zahŕňa excelentnosť výroby, kvalitu, zdravie a bezpečnosť životného prostredia, logistiku, ľudské zdroje, inžiniering, riadenie a náklady.

Vášeň: Nikdy sa neuspokojiť je jedna z mojich zásad v práci aj súkromnom živote. Znamená to nikdy nebyť spokojný so súčasným stavom. To je dôvod, prečo pracujem pre spoločnosť, ako je Magna, ktorá podnecuje inovácie a zlepšovanie.

Robert_Strassberger_Magna

Osvedčený postup v práci: MAFACT nás vždy vyzýva, aby sme sa snažili o zlepšenia v oblasti znižovania spotreby energie a šetrenia energiou. Od začiatku roku 2022 je závod Magna Steyr v rakúskom Grazi neutrálny z hľadiska CO2, čo je úspech v oblasti udržateľnosti podnietený MAFACT-om. Sme veľká, globálna spoločnosť s toľkými nápadmi. Je veľmi ľahké podeliť sa o osvedčené postupy vo všetkých oblastiach odbornosti. Ak budeme spolupracovať a spoluzúčastňovať sa, bude sa nám naďalej dariť zlepšovať naše procesy, technológie, postupy a metódy, eliminovať odpad a efektívne využívať naše zdroje.

Osvedčený postup doma: Vždy sa snažím o to, aby sa doma znížila spotreba energie. Túto jar som nainštaloval tepelné čerpadlo a solárne panely na strechu a jazdím na elektrickom vozidle. Tieto opatrenia považujem za investíciu do budúcnosti, najmä pre moju osemročnú dcéru Helenu.

Základný poznatok: Medzi MAFACT-om, výrobou na svetovej úrovni a napredovaním pre všetkých existuje spojenie. Všetko je prepojené. Je to skvelá kombinácia.

Everardo Villarreal - Global MAFACT Sustainability and Energy Leader
Magna Electronics
Guadalupe, Mexico

Vyvíjajúci sa koncept

Celkový obraz: MAFACT je životným štýlom. Je to kultúra, ktorá nám dáva príležitosť šetriť, vytvárať nové produkty, dostať tím na vrchol a stať sa ukážkovým závodom.

Vášeň: Začínal som ako inžinier spoločnosti Magna, ktorý má rád neustále zlepšovanie. Ľudia okolo mňa tú vášeň vnímajú. Nenadchýna ich organizačná schéma, nadchýna ich vášeň. Je to dobrý pocit, keď si podáte ruku s členmi tímu a poviete „Skvelá práca“!

Osvedčený postup v práci: Neustále zlepšovanie v divízii Magna Monterrey v Mexiku spočíva v používaní automatizovaných riadených vozidiel, tzv. „Magnaritos“, ktoré pomáhajú s tokom materiálu zo skladu do výroby. Znamená to, že z hľadiska udržateľnosti sa na sledovanie a iné úlohy už nepoužívajú papiere, ale iPady. Na mapovanie projektov a pohybu zamestnancov a materiálov sa používajú kontrolné zoznamy. Tým sa školia aj ďalšie divízie o výhodách celkovej produktívnej údržby na dosiahnutie kvality a spoľahlivosti.

Osvedčený postup doma: Svoje deti, 8-ročného Everarda a 5-ročného Lea, učím robiť jednoduché kroky pri praní bielizne, oddeľovať ju podľa farby a maximalizovať využívanie vody. Učiteľ mi na rodičovskom združení hovorí, že sú veľmi organizovaní.

Základný poznatok: MAFACT je vyvíjajúci sa koncept, ktorý robí spoločnosť Magna udržateľnou, konkurencieschopnou a atraktívnou. Musíme neustále napredovať. MAFACT nám pomáha dosiahnuť tento cieľ.

Christoph Bistricky - Director, Operational Improvement Europe
Graz, Rakúsko

Pozorné vnímanie nových pohľadov

Celkový obraz: MAFACT je v prvom rade o vytváraní kultúry neustáleho zlepšovania. Pri jasných cieľoch a podpornom vedení by mal byť každý deň o niečo lepší ako ten predchádzajúci.

Vášeň: Som vášnivým zástancom štíhlej výroby, ktorou sa eliminuje odpad. Po piatich rokoch strávených v mexickej divízii Ramos Arizpe spoločnosti Magna som vedel, že chcem pracovať výlučne v tejto oblasti. Každé naše rozhodnutie vykonané v tomto závode na výrobu pohonov bolo spojené so štíhlou výrobou.

Osvedčený postup v práci: Správny kouč a mentor môže mať veľký vplyv. Pôsobivým vzorom v tomto smere je pre mňa vedúci pracovník spoločnosti Magna, ktorý sa riadi zásadami MAFACT-u a úplne zmenil divíziu v Španielsku. Mal podrobný plán a striktný zvyčajný postup, vďaka čomu boli všetci sústredení a efektívni a všetko prebiehalo hladko. Tento druh usporiadania a koučingu je obzvlášť dôležitý pre mladých zamestnancov, ktorí majú veľký potenciál.

ChristophBistricky-01

Osvedčený postup doma: Všetko si podrobne plánujem, a to vrátane „akčných stopárov“ na víkend. V piatok večer si so ženou sadneme a zapisujeme všetko, čo budeme robiť vrátane jedla, ktoré budeme variť, a práce, ktorú musíme urobiť okolo domu a v záhrade. V nedeľu večer je všetko hotové a my sme spokojní.

Základný poznatok: Neustále zlepšovanie môže podnecovať len človek, ktorý je nezaujatý a pozorne vníma nové pohľady.

Mark Cooper - Director, Operational Improvement and Lean Manufacturing, Severná a Južná Amerika
Aurora, Ontario

Vedúce postavenie na trhu

Celkový obraz: Ak vojdete do ktoréhokoľvek nášho závodu, zistíte, že MAFACT je spôsob, akým vedieme náš podnik. Uvidíte štandardizované prístroje, veľmi čisté a organizované prevádzky a ľudí pracujúcich na flexibilných linkách. Budem parafrázovať Henryho Forda, podľa ktorého „Štandardizácia je prvým krokom k neustálemu zlepšovaniu“. V prípade konceptu MAFACT ide predovšetkým o riešenie problémov a o to, aby sa na tento účel zapojili všetky aspekty organizácie.

Vášeň: Mojou osobnou vášňou je kritické myslenie: Ako rozpoznať problémy, pochopiť základné príčiny a efektívne ich odstrániť, aby sa už nikdy nevyskytli.

Osvedčený postup v práci: V divízii Magna Karmax v Miltone v Ontáriu sa vykonávaním zásad konceptu MAFACT na zníženie zásob, elimináciu odpadu a vykonanie ďalších vylepšení podarilo uvoľniť miesto. V skutočnosti sa im podarilo uvoľniť dostatok miesta na spustenie úplne nového programu na stavbu konštrukčných komponentov pre Hondu bez toho, aby bolo potrebné pridávať ďalšie tehly a maltu. Ide o skvelý príklad montáže s pridanou hodnotou.

Osvedčený postup doma: Na riešenie problémov používam A3 myslenie. Ide o nástroj kolaboratívneho riadenia procesov a zlepšovania vyvinutý spoločnosťou Toyota, ktorý sa zmestí na hárok papiera s veľkosťou A3 s rozmermi 11 × 17. Pri všetkom, čo chcem v živote dosiahnuť – vzdelanie detí, ašpirácie v pracovnom živote, rodinné záležitosti – mi pomáha hárok A3.

Základný poznatok: Cieľom konceptu MAFACT je stať sa výrobcom s najnižšou cenou, najvyššou kvalitou a najkratším termínom spracovania. Vďaka tomu je spoločnosť Magna lídrom na trhu.

We want to hear from you

Send us your questions, thoughts and inquiries or engage in the conversation on social media.

Súvisiace príbehy

Softvérový inžinier spoločnosti Magna a presvedčivý náborár 

Article

Boj s rakovinou: spoločné úsilie

Article

Veľkolepá výprava kolegov zo spoločnosti Magna  

Article

Zostaňte v kontakte

Chcete získať ďalšie informácie o spoločnosti Magna? Môžete dostávať najnovšie správy o spoločnosti Magna prostredníctvom upozornení alebo e-mailov priamo do vašej doručenej pošty.