Placeholder image for template purposes.

Tribologie je cestou k lepší udržitelnosti a efektivitě

Každodenní život dokáže být plný třenic a nikdo to neví lépe než Dr. Mirjam Bäse, specialistka na tribologii společnosti Magna Powertrain v rakouském Lannachu. V divizi Driveline Systems pracuje v oddělení Clutches, Decoupling and Oil Building Block. Tým tohoto oddělení se věnuje řešení problémů se třením a opotřebením u spojkových lamel chlazených a mazaných olejem, které přenáší točivý moment, a se samotným olejem. Zde jsou nezbytné znalosti z vědního oboru tribologie*.

Hlavní úlohou doktorky Bäse z pozice specialistky na tribologii je poskytnout týmům vyvíjejícím nebo dohlížejícím na produkty odborné technické znalosti při řešení problému. Od roku 2018 také dohlíží na vývoj olejů pro všechny typy povrchů pro různé řady produktů divize Driveline Systems.

Tribologie má na produkty společnosti Magna pro pohony opravdu značný vliv. „S nadsázkou by se dalo říct, že „bez tribologie nic nefunguje“, protože tribologii najdete opravdu všude. Ve skutečnosti bychom se ve světě bez všudypřítomného tření mohli „jít klouzat“. Bez tření či oleje bychom nemohli přenášet točivý moment spojky a nebylo by možné snížit tření a odpovídajícím způsobem zvýšit účinnost ozubených kol nebo ložisek,“ dodává doktorka Bäse.

1920x960-menu-photos-02 1920x960-menu-photos-02
*Tribologie – slovo pochází ze starořeckého slova „tribein“ (tření) a „logos“ (zde: nauka o něčem). Jedná se tedy o nauku o tření.

„Právě na protikladech chtěného a nechtěného tření můžeme vidět, jak moc je řešení tribologických problémů složité. Na jednu stranu musíme zajistit výkon a fungování systému po celou dobu jeho životnosti. A na druhou stranu se musíme potýkat s vysokými nároky na účinnost našich systémů a zvyšování účinnosti našich produktů může napomoct eliminaci emisí CO2. Bez ohledu na rostoucí technické požadavky navíc musíme udržet náklady na vývoj a jednotkové ceny nízko, abychom mohli na trhu nabízet konkurenceschopné produkty.

Doktorka Bäse vysvětluje, že k vyřešení těchto protichůdných požadavků je hlavně potřeba zlepšit účinnost jak tradičních produktů, jako jsou převodovky a nápravy, tak účinnost elektrických pohonů pro naše produkty etelligentDrive. Toho se dá dosáhnout například použitím olejů s nízkou viskozitou, které však mohou způsobit větší opotřebení funkčních součástí, jako jsou ozubená kola nebo valivá ložiska. Opětovné opotřebení dílů může u spojky způsobit hluk, problémy s vibracemi a nerovnoměrným chodem. Abychom zmenšili opotřebení těchto součástí, můžeme použít lepší oleje nebo oleje s velkým podílem aditiv, ale zvýšíme tak pravděpodobnost problémů s výkonem, funkčností a materiálovou kompatibilitou součástí a/nebo systémů. V neprospěch hovoří také často vyšší cena. „Tohle je jen jeden z příkladů, s jak komplexními problémy se musíme potýkat. Také to ukazuje, proč jsou vývoj a integrace kompletního systému do hnacího ústrojí automobilů tak složité,“ uvádí doktorka Bäse.

Při své každodenní činnosti doktorka Bäse a její tým komunikují s dodavateli a zákazníky a spolupracují s mnoha interními týmy, včetně konstruktérů systému a interdisciplinárních divizí, a s kolegy z divize Transmission Systems v německém Untergruppenbachu. „Tribologové přece nejsou odborníky na všechny obory,“ připouští doktorka Bäse. „Co se týče problematiky tribologie, musíme se od konkrétního nanoskopického tření namáhaného kontaktu dané součásti propracovat až k systému jako celku. Potřebujeme z těchto odborných oblastí shromáždit všechny dostupné informace a rozumným způsobem je dát dohromady. Díky tomu je práce tribologa nesmírně zajímavá.

Nová doba si žádá, aby technická řešení byla udržitelná. Tím se zvyšuje komplexnost celého životního cyklu produktu. „Musíme čelit velkým výzvám nejen při technickém vývoji, ale také v ostatních oblastech, jako jsou třeba společenské a politické aspekty ve světovém měřítku,“ vysvětluje doktorka Bäse. „Osobně jsem však na 100 % přesvědčená, že postavit se tomuto problému čelem je správné a důležité v každé oblasti. Část řešení takových problémů nabízí právě poznatky z tribologie a já jsem ráda, že svou prací ve společnosti Magna můžu přispět ke zlepšení udržitelnosti do budoucna.“

Kariéra doktorky Bäse v automobilovém průmyslu se začala psát před 20 lety, kdy se šla vyučit mechaničkou, aby si dokázala opravit přestavěný obytný vůz VW LT 28. A protože nechtěla celý svůj život trávit ve studené dílně vrtáním se v autech, rozhodla se vystudovat strojírenství na univerzitě v rodném Magdeburgu. Právě díky studentské stáži na katedře strojních prvků a tribologie zjistila, že tribologie a studium tření ji velmi lákají.

Doktorka Bäse strávila na univerzitě několik let, kde studovala a získala doktorát. Než nastoupila do automobilového průmyslu, působila jako profesorka strojních prvků a tribologie. Společnost Magna v té době hledala odborníka na post v Lannachu, a tak se v březnu 2017 přestěhovala do Rakouska. Ačkoli ji předtím do Rakouska nic netáhlo, nyní říká, že si nedokáže představit, že by žila jinde.

We want to hear from you

Send us your questions, thoughts and inquiries or engage in the conversation on social media.

Související příběhy

Zůstaňte ve spojení

Chcete vědět víc o společnosti Magna? Zůstaňte s námi ve spojení a nechte se informovat o novinkách prostřednictvím upozornění nebo e-mailů.