Placeholder image for template purposes.

Praćenje Potrošnje Energije Korak po Korak

Sa zadatkom da pronađu ideje za uštedu energije, timovi zaposlenih iz kompanije Magna China su se ovog juna razmileli po postrojenju ogranka Exteriors u gradu Vuhu na „energetskoj šetnji“ i brzo su došli do 16 predloga za unapređenja.

Naoružani detaljnim listama za proveru, tri tima od po 15 članova tima za zaštitu životne sredine, zdravlja i bezbednosti iz četiri ogranka kompanije Magna su uneli svoje rezultate u akcioni plan za održivost. Tri najvažnije oblasti u kojima može da se ostvari napredak su: rešavanje problema curenja iz injekcione mašine, smanjenje rashoda lepka za pravljenje korekcija i smanjenje upotrebe kompresora za vazduh za čišćenje proizvoda.

1920x960-menu-photos-02

Ova jednostavna šetnja kroz postrojenje sa ciljem pronalaska načina za uštedu resursa u obavljanju proizvodnih aktivnosti je praksa koju bi i ostali ogranci trebali da usvoje.

„Nadamo se da će „energetska šetnja“ postati najbolja praksa u celoj kompaniji Magna jer svi radimo na stvaranju održive budućnosti“, kaže Šunvei Kang (Shunwei Kang), Magna Exteriors China operational improvement manager.

Dodao je: „Sve mora da počne od svesti o održivoj praksi. Čak i kod kuće, moja 5-godišnja ćerka Ru Ji mi pomaže da odvojim otpad za reciklažu. Kao i svi mi, i ona uči šta može da uradi za životnu sredinu.“

Kada se vrate u svoje ogranke, učesnici u „energetskoj šetnji“ planiraju da obave slične ekskurzije i prouče postrojenja koja prave sve od osvetljenja do dihtunga za vrata i podova.

Prva šetnja je bila glavni događaj prvog skupa kompanije Magna China posvećenog svesti o održivosti i deo je šireg korporativnog plana da se postigne ugljenična neutralnost do 2030. godine.

Pored „energetskih šetnji“, Magna Exteriors China je pokrenula i druge inicijative uključujući pravljenje prototipa sistema za upravljanje energijom u postrojenju u Hangdžou da bi bolje shvatili kako se energija troši po ograncima. Taj projekat usvaja najbolju praksu iz ogranak kompanije Magna u Evropi, uključujući i primenu kompijuterizovane kontrolne table za praćenje potrošnje energije. Plan je da se sistem stavi u upotrebu i u drugim ograncima u bliskoj budućnosti.

Shunwei Kang and his daughter standing in front of recycling containers

Pored toga, nova komisija kompanije Magna China za ugljeničnu neutralnost se redovno sastaje da bi raspravljala o drugim idejama za uštedu energije koje mogu da se primene u svim ograncima.

„Inspirisani smo MAFACT operativnim principima kompanije Magna i radimo na uštedi energije“, objašnjava Kang. „Energetska šetnja je dramatičan način da se pokaže da se krećemo ka održivoj budućnosti. Nije nam cilj da samo uštedimo resurse, već da zaštitimo ljude i pobrinemo se i za buduće generacije.“

We want to hear from you

Send us your questions, thoughts and inquiries or engage in the conversation on social media.

Povezane priče

Ostanite na vezi

Zanima vas više informacija o kompaniji Magna? Možete da ostanete na vezi sa kompanijom Magna preko obaveštenja ili e-poruka koje će stizati neposredno u vaše prijemno sanduče.