Placeholder image for template purposes.

Patroni neustálého zlepšování

Pověst prvotřídního výrobce si udržujeme díky souboru pokynů Magna Factory Concept, zkráceně MAFACT, jejichž cílem je zlepšení nákladů, kvality, efektivity a bezpečnosti za současného podníceni k inovativnosti a důrazu na udržitelnost.

Vedoucí pracovníci skupiny v rámci konceptu MAFACT jsou předpokladem ke změně v naší společnosti, u našich zákazníků i na celé planetě. Přináším pohled na jejich filozofii a osvědčené postupy, a to jak v práci, tak v osobním životě.

Tamas Meszaros - Projektový manažer Magna, Operational Improvement
Štýrský Hradec, Rakousko

Honba za dokonalostí

Širší souvislost: Jedním z aspektů konceptu MAFACT je honba za dokonalostí. Zavázali jsme se zlepšovat nejen výrobní procesy, ale i samotný koncept MAFACT. Jde o neustálé zlepšování.

Vášeň: Mám zkušenosti s logistikou a řízením dodavatelského řetězce, ale začínal jsem jako učitel němčiny a angličtiny na střední škole. Mou vášní je učit. Nejraději chodím do výrobních hal v našich závodech, bavím se se zaměstnanci a hledám možnosti zlepšení. Nacházení řešení mě motivuje.

Osvědčené postupy v práci: Naše divize v rumunské Craiově má kompletně flexibilní montážní linku, u které – podle poptávky zákazníků – dokáže efektivně pracovat jeden člověk nebo i deset lidí. Základní myšlenkou je zaměřit se na lidi. Oni znají výrobek a každý krok procesu. Z linky sjíždí vše ve vynikající kvalitě. Tři roky jsme tu neměli žádnou stížnost od zákazníka.

Osvědčené postupy doma: Montážní linka mi byla inspirací při navrhování naší kuchyně, která má tvar písmene U. Když vaříte, všechno máte jeden nebo dva kroky od sebe.

Zásadní poznatek: Koncept MAFACT nám zajišťuje náskok před konkurencí. Nabízí spoustu příležitostí ke sdílení osvědčených postupů. Ty jsou v systému dostupné všem. Je to součástí DNA naší společnosti Magna.

Amalia Ma - Ředitelka Operational Improvement a kvality
Magna Asia
Šanghaj, Čína

Řídíme výrobu na světové úrovni

Širší souvislost: Koncept MAFACT stanovuje způsob, jak řídit výrobu na světové úrovni. Je to systém managementu a soubor norem, které reflektují image naší společnosti.

Vášeň: Mám obrovskou radost, že nám koncept MAFACT pomohl minimalizovat plýtvání a přináší společnosti Magna finanční výhody. Nejvíc fascinující je ale sledovat, jak týmy spolupracují a rostou. Ráda učím ostatní a pomáhám jim se rozvíjet.

Osvědčené postupy v práci: V divizi Cosma Shenyang uplatňujeme zásady 5S, které by se daly volně interpretovat jako: vše roztřídit, uspořádat, vyladit, ustanovit jako normu a udržovat. Čisté, organizované divize a dobře zaškolení pracovníci, kteří mají na starosti provoz, jsou zásadní jak dnes, tak pro továrnu budoucnosti. Sice máme roboty a automatizaci, ale stále jsou potřeba lidé na údržbu, obsluhu a analýzu dat.

Osvědčené postupy doma: Zásady 5S z práce jsem naučila i svého desetiletého syna Hafize. Používá je, když si uklízí pokoj. Občas mu to ale musím připomenout.

1920x960-menu-photos-02
Zásadní poznatek: Koncept MAFACT je součástí image značky Magna, a to nejen před našimi zákazníky, ale i před naší konkurencí. Čím se lišíme od ostatních je to, že koncept MAFACT se totiž nesoustředí jen výrobu. Snižováním spotřeby energie, způsobem provozu, nákupu, BOZP, řízením dodavatelského řetězce a lidských zdrojů nám totiž pomáhá dosáhnout nulové uhlíkové stopy, jak jsme si do roku 2030 stanovili.

Darren Charbonneau - Ředitel pro Global Lean Manufacturing a udržitelnost
Magna Mechatronics, Mirrors and Lighting
Newmarket, Ontario

V očekávání změn, minimalizace plýtvání

Širší souvislost: Koncept MAFACT neustálými změnami podporuje stabilitu a trvalé zlepšování. Cesta je cíl. Smyslem konceptu MAFACT je minimalizovat plýtvání. Pokud budete důsledně minimalizovat plýtvání, dosáhnete stability, lépe si udržíte pracovníky a získáte předvídatelný proces, v němž se lidé nebudou obávat změn. Vlastně se změny očekávají.

Vášeň: Mojí srdcovou záležitostí je rozvržení ve výrobní hale a procesy, které adaptujeme podle ní. Pracovníci ve výrobní hale vytvářejí produkt, který je naší devízou. My jsme oporou, na kterou se mohou spolehnout. Tímto způsobem zajišťujeme spolehlivou kvalitu.

Osvědčené postupy v práci: Náš závod na výrobu elektroniky v mexickém Monterrey má málo prostojů, minimum stížností od zákazníků a výbornou pracovní normu. Když jdete na koncept MAFACT správným způsobem, výsledkem je konzistentní a opakovatelný proces. A tohle vás praští do očí hned u dveří.

Osvědčené postupy doma: Domácí práce se snažím zvládat efektivně, s co nejmenším počtem kroků. Třeba při vyskládávání myčky používám obě ruce. Pokud to dokážete, zvýšíte svou rychlost o 30 %. Vím to, protože u našich montážních linek pracujeme oběma rukama, abychom dodrželi dobu cyklu.

Zásadní poznatek: Společnost Magna se chce stát vybraným dodavatelem, protože máme prvotřídní kvalitu, nejkratší dobu realizace a nejnižší náklady. K tomu nám pomáhá koncept MAFACT.

Adrian Sumarjadi - Ředitel pro Global Operational Improvement a Lean Manufacturing
Magna Powertrain
Concord, Ontario

Každý halíř se počítá

Širší souvislost: Koncept MAFACT je způsob myšlení. Chceme našim zákazníkům poskytovat hodnotu za nejnižších nákladů, s maximální kvalitou a s co nejkratší dodací lhůtou.

Vášeň: Rád řeším problémy a zjišťuju, jak optimalizovat proces nebo podmínky. Koncept MAFACT mi umožňuje přemýšlet do hloubky, v mikroměřítku nákladů. Podíváme se na výsledný produkt a víme, jakými jednotlivými kroky prochází při zpracování. Pokud expedujete milion dílů, každý halíř se počítá. Mým úkolem je koučovat zaměstnance, aby se aktivně dívali, jak zmenšit plýtvání, a dělili se o tyto poznatky ve svých divizích.

Osvědčené postupy v práci: 80 % z 24 divizí Powertrain společnosti Magna převzalo návrh montážní linky ve tvaru písmene U. Je to jako bar ve tvaru písmene U, za kterým stojí barman s vyskládanými lahvemi. Jedná se o flexibilnější a efektivnější uspořádání s výraznými úsporami.

Adrian-Sumarjadi

Osvědčené postupy doma: Jsem produktivní díky rutině, kterou jsem si zavedl. Například vstávám nebo venčím psa vždy ve stejnou dobu. Pořád si dávám nějaké výzvy, i když třeba vařím těstoviny. Jak je uvařit za co nejkratší dobu? Co ještě stihnu udělat, než se začne vařit voda?

Zásadní poznatek: Koncept MAFACT nám umožňuje být konkurenceschopným výrobním provozem světového formátu. Ve společnosti Magna má také zásadní slovo ve věci udržitelnosti. Svou konkurenceschopností dokáže přežít po generace.

Noah Robinson - Senior manažer pro Operational Excellence
Magna Exteriors
Troy, Michigan

Pomáháme divizím růst a uspět

Širší souvislost: MAFACT je nástroj, který pomáhá našim zaměstnancům stát se úspěšnějšími a našim divizím zvyšuje zisk. Tím lákáme nové zákazníky a zajišťujeme společnosti udržitelnost. Jde nejen o jistotu zaměstnání, ale také o správné zacházení s našimi zdroji a mít pozitivní vliv na planetu.

Vášeň: Začínal jsem jako inženýr kvality. Rád jsem lidem ku prospěchu a řešení problémů je mým koníčkem. Když naše zaměstnance naučíme používat nástroje MAFACT, dokážou problémy řešit i oni.

Osvědčené postupy v práci: Používáme MConnect, což je databáze ke sdílení nápadů. V ní má každý přístup k nabytým poznatkům a porovnání postupů s ostatními výrobními závody. Rovněž pořádáme soutěž nazvanou MConnect Cup, které se každoročně účastní 34 divizí a během ní se posuzuje počet předložených a realizovaných nápadů a míra úspory. Motivujeme tak k častějšímu využívání systému.

Osvědčené postupy doma: Velkou část školení MAFACT tvoří vizuální management. Pokaždé, když vezu syny Jaxe a Becketta do školy, tak se dívám na přeplněné jízdní pruhy a říkám si, že bych je dokázal navrhnout mnohem efektivněji. Zatím jsem to s vedením školy neřešil, ale jsem ve velkém pokušení.

Zásadní poznatek: Cílem konceptu MAFACT je pomoct divizím růst a uspět. Když zavedete provozní zásady, pomůže to předcházet problémům a řešit je.

Adriano Lima - Manažer pro Global Operational Excellence a udržitelnost
Magna Cosma
Perth, Ontario

Každý má možnost

Širší souvislost: Koncept MAFACT a udržitelnost jdou ruku v ruce. Obojí usiluje o prvotřídní přístup k lidem, procesům i produktům. Když nás budou provázet na cestě za provozní dokonalostí, je to způsob životaschopné budoucnosti a rozvoje podnikání, které chrání planetu. Chceme, aby společnost Magna zůstala správnou volbu pro investory, zákazníky i zaměstnance.

Vášeň: Začínal jsem ve výrobní hale a vypracoval se až k řízení provozu a jeho zlepšování. Když jsem pracoval jako koordinátor kvality, zúčastnil jsem se pracovního semináře, kde operátoři mluvili o svých nápadech. Tam jsem došel k prozření, které nasměrovalo mou kariéru a motivovalo mě ke vzdělávání. Jediným místem, kde můžete dosáhnout konzistentních výsledků, je ve výrobní hale. Tam se totiž odehrává to nejdůležitější. K neustálému zlepšování potřebujete zkušenosti všech.

Adriano Lima

Osvědčené postupy v práci: Společnost Cosma Casting Polsko využila koncept MAFACT ke zlepšení a proměně svého podnikání tím, že zapojila lidi. Například mě pozvali, abych v divizi proškolil všechny vedoucí týmů, aby svou práci standardizovali na 100 %. Pochopili, co pracovníci ve výrobě potřebují. Rozhodující je zapojení lidí z výrobní haly.

Osvědčené postupy doma: Pokud se tomu věnujete denně, uvažujete stejně i v soukromém životě. Stal se ze mě člověk, který se orientuje podle dat. Teď mi na domě dělají novou střechu a vím o každém detailu projektu i o realizaci. To stejné mám s nákupním seznamem – mám ve všem svůj systém.

Zásadní poznatek: Naším hlavním cílem je, aby se lidé aktivně zapojovali, byli motivovaní a v souladu. Chceme dělat to nejlepší pro naši společnost, investory, zaměstnance i zákazníky. Tohle motivuje naše fungování. Díky konceptu MAFACT mohou lidé dosahovat skvělých výsledků.

Samir Khaled - Ředitel pro Continuous Improvement
Magna Seating
Novi, Michigan

V jednoduchosti je krása

Širší souvislost: MAFACT je systém, který zavádí postupy a politiku a má vliv na všechny naše činnosti. Když si ho rozebereme, je vlastně velmi jednoduchý: Stačí používat selský rozum, komunikovat a pochopit podstatu skutečných problémů.

Vášeň: Baví mě koučovat jednotlivé lidi a připravovat je na budoucí příležitosti. Měl jsem tu pracovníky na dohodu, kteří stanuli v čele týmů. Jeden z nich byl právě povýšen na zástupce generálního ředitele. S konceptem MAFACT a dostatečným zázemím v oblasti štíhlé výroby nepotřebujete deset vysokých škol. Potřebujete otevřenou mysl a odhodlání dělat věci lépe.

Osvědčené postupy v práci: V divizi Integram Windsor Seating jsme uplatnili koncept MAFACT a principy štíhlé výroby. Podařilo se nám dosáhnout úspěchu ve všech kategoriích, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, kvality a ušetřili jsme náklady. Zrušili jsme tradiční montážní linky a přešli jsme z manuálního systému na systém využívající automatizovaná vozidla pro výrobní linky. To nám otevřelo nové příležitosti a mělo to celkový pozitivní vliv na podnikání.

Osvědčené postupy doma:Se svou šestičlennou rodinou, která zahrnuje i čtyři děti, se stěhuji do nového domu. Při úklidu skříně plné oblečení, bot, hraček a kočičího krmiva se mi podařilo úspěšně použít zásady 5S, které jsou součástí konceptu MAFACT. Teď máme skříň krásně přehlednou.

Zásadní poznatek: Díky konceptu MAFACT si zachováváme konkurenceschopnost, daří se nám udržet stávající zákazníky i získávat nové. Cílem konceptu MAFACT je naslouchat, pochopit a zachovat jednoduchost. Spolupracujte se svými kolegy. Pochopte jejich problémy a vyřešte je.

Robert Strassberger - Vedoucí pro World Class Manufacturing a Operational Improvement
Magna Steyr
Štýrský Hradec, Rakousko

Přesností k dokonalosti

Širší souvislost: Rád koncept MAFACT přirovnávám k soukolí převodovky, ve kterém do sebe všechno přesně zapadá. MAFACT vyznává holistický přístup k dosažení dokonalosti, který zahrnuje výrobní excelenci, kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí, logistiku, lidské zdroje, inženýrství, řízení a náklady.

Vášeň: Jednou z mých zásad v práci i v soukromém životě je neusnout na vavřínech. Znamená to nespokojit se se statusem quo. Proto pracuji pro společnost, jako je Magna, která je hnacím motorem pro inovace a zlepšování.

Robert_Strassberger_Magna

Osvědčené postupy v práci: Koncept MAFACT nás neustále vybízí optimalizovat spotřebu energie a zlepšovat její úsporu. Závod Magna Steyr ve Štýrském Hradci se od počátku roku 2022 může pochlubit nulovou uhlíkovou stopou. Tohoto úspěchu v oblasti udržitelnosti jsme dosáhli i díky konceptu MAFACT. Jsme velká globální společnost, která srší nápady. Je jednoduché sdílet osvědčené postupy ve všech odborných oblastech. Pokud se semkneme a budeme úzce spolupracovat, podaří se nám i nadále zlepšovat procesy, technologie, postupy a metody, minimalizujeme plýtvání a efektivně využijeme své zdroje.

Osvědčené postupy doma: Doma se snažím co nejvíc snížit spotřebu energie. Letos na jaře jsem si nechal nainstalovat tepelné čerpadlo a na střechu solární panely. Jezdím elektromobilem. Tato opatření beru jako investici do budoucnosti, dělám to hlavně pro osmiletou dceru Helenu.

Zásadní poznatek: Existuje souvislost mezi konceptem MAFACT, výrobou na světové úrovni a cestou správným směrem. Všechno je úzce propojené. To je úžasná kombinace.

Everardo Villarreal - Globální lídr konceptu MAFACT pro udržitelnost a energetiku
Magna Electronics
Guadalupe, Mexico

Rozvíjený koncept

Širší souvislost: MAFACT je životní styl. Je to kultura, která nám nově poskytuje možnost ušetřit, vytvářet nové produkty, dostat z týmu to nejlepší a jít příkladem ostatním.

Vášeň: Ve společnosti Magna jsem začínal jako inženýr, který si libuje v neustálém zlepšování. Lidé okolo ze mě tuto emoci cítí. Jsou jim jedno jakékoli grafy a tabulky, žene je moje nadšení. Není nic lepšího, než když si se členy týmu potřesete rukou a chválíte za dobře odvedenou práci.

Osvědčené postupy v práci: Neustálé zlepšování v mexické divizi Magna Monterrey znamená používání automatizovaných vozidel, kterým familiárně říkáme „Magňáčci“. Pomáhají nám s přesunem materiálu ze skladu do výrobní haly. Znamená to také přechod na elektronický systém, který šetří papír a zlepšuje tak udržitelnost. iPady nám ulehčují sledování a další úkoly. Začali jsme používat kontrolní seznamy k mapování projektů a pohybu lidí a materiálu. A patří sem školení ostatních divizí o výhodách celkové produktivní údržby zajišťující kvalitu a spolehlivost.

Osvědčené postupy doma: Svého osmiletého Everarda a pětiletého Lea učím, aby si praní rozdělili na jednoduché kroky, třídili ho podle barvy a maximalizovali zužitkování spotřebované vody. Na rodičovských schůzkách mi učitelka říká, že jsou hodně organizovaní.

Zásadní poznatek: MAFACT je rozvíjející se koncept, díky kterému je společnost Magna udržitelná, konkurenceschopná a atraktivní. Musíme se neustále posouvat vpřed. A s konceptem MAFACT se nám to podaří.

Christoph Bistricky - Ředitel, Operational Improvement pro Evropu
Štýrský Hradec, Rakousko

Jsme otevření novým perspektivám

Širší souvislost: Účelem konceptu MAFACT je vytvořit kulturu neustálého zlepšování. Díky jasným cílům a ochotnému vedení by měl být každý den o trochu lepší než ten předchozí.

Vášeň: Mám slabost pro štíhlou výrobu, která minimalizuje plýtvání. Po pěti letech v divizi společnosti Magna v mexickém Ramos Arizpe jsem měl jasno, že se chci věnovat výhradně této oblasti. Každé rozhodnutí, které jsme v tomto závodě na výrobu pohonných jednotek učinili, mělo co do činění se štíhlou výrobou.

Osvědčené postupy v práci: Správný kouč a mentor dokáže velké věci. V tomto ohledu je pro mě nedostižným vzorem manažer společnosti Magna, který konceptem MAFACT žije a má na svědomí neuvěřitelnou proměnu španělské divize. Připravil podrobný plán a nastolil přísnou rutinu, díky které se všichni soustředili, pracovali efektivně a vše běželo hladce. Takový druh struktury a koučování je důležitý hlavně pro mladé zaměstnance, kteří tak rozvinou velký potenciál.

ChristophBistricky-01

Osvědčené postupy doma: Na všechno připravuju detailní plány, včetně „úkolníčku“ na víkend. V pátek večer si s manželkou sedneme a sepíšeme si všechno, co chceme udělat, včetně toho, co budeme vařit, co je třeba udělat doma a na zahradě. V neděli večer máme všechno hotové a jsme spokojení.

Zásadní poznatek: Neustálé zlepšování můžete posouvat, pokud jste ochotní naslouchat a jste otevření novým perspektivám.

Mark Cooper - Ředitel, Operational Improvement a Lean Manufacturing Severní a Jižní Amerika
Aurora, Ontario

Špička na trhu

Širší souvislost: Pokud vkročíte do kteréhokoli z našich závodů, poznáte, že podle konceptu MAFACT řídíme naše podnikání. Uvidíte standardizované displeje, dokonale čisté a organizované provozovny a pracovníky pracující na flexibilních linkách. Dovolím si parafrázovat Henryho Forda: „Standardizace je prvním krokem k neustálému zlepšování.“ V konceptu MAFACT jde především o řešení problémů, při kterém zapojíme všechny aspekty organizace.

Vášeň: Mou libůstkou je kritické myšlení: Jak rozpoznat problémy, pochopit jejich příčinu a účinně ji eliminovat, aby se problém už nikdy neopakoval.

Osvědčené postupy v práci: V miltonské divizi Magna Karmax se nám podařilo uvolnit prostor tím, že jsme zavedli principy MAFACT. Snížili jsme tak skladové zásoby, minimalizovali plýtvání a provedli další zlepšení. Faktem je, že se nám podařilo udělat tolik místa, že jsme mohli zahájit zcela nový program výroby konstrukčních dílů pro společnost Honda, aniž bychom museli cokoli přistavovat. To je skvělým příkladem montáže s přidanou hodnotou.

Osvědčené postupy doma: Při řešení problémů používám metodu „A3 thinking“. Jedná se o kolaborativní nástroj k řízení a zlepšování procesů, který vyvinula společnost Toyota. Všechno se musí vejít na list papíru formátu A3 velikosti 29,7 × 42 cm. U čehokoli, co chci v životě dosáhnout – pomoci dětem zvládnout školu, kariérní cíle, rodinné záležitosti – si sednu a sepíšu na A3.

Zásadní poznatek: Cílem konceptu MAFACT je být výrobcem s nejnižšími náklady, nejvyšší kvalitou a nejkratšími dodacími lhůtami. Díky tomu je společnost Magna špičkou na trhu.

We want to hear from you

Send us your questions, thoughts and inquiries or engage in the conversation on social media.

Související příběhy

Boj s rakovinou: Společné úsilí  

Article

Epický roadtrip, inspirovaný spoluprací se společností Magna

Article

Péče o figuríny pro crash testy

Article

Zůstaňte ve spojení

Chcete vědět víc o společnosti Magna? Zůstaňte s námi ve spojení a nechte se informovat o novinkách prostřednictvím upozornění nebo e-mailů.