Placeholder image for template purposes.

Zelená Inspirace

PODNĚCOVÁNÍ NOVÝCH ZPŮSOBŮ MYŠLENÍ

Souvislosti: Máme několik cílů počínaje zlepšením energetické účinnosti, snížením emisí skleníkových plynů a zvýšením motivace zaměstnanců. Klíčem je, aby každý zaměstnanec v každém závodě cítil odpovědnost za tyto cíle. To vyžaduje změnu mentality. Nejlepší způsob, jak změnit kulturu, je pomoci lidem chápat význam toho, jak se dnes chovají. I sebemenší kroky jako zhasínání světel, když není třeba svítit, vytváří lepší a udržitelnější budoucnost pro všechny. Rovněž musíme chápat plný dopad produktů, které vyrábíme, v průběhu celého životního cyklu, abychom výrobcům automobilů mohli poskytnout udržitelná řešení.

Praktické kroky: V každém ze 74 závodů máme ambasadora pro energetické úspory a ve všech divizích Cosma na celém světě překračujeme cíle, co se týče spotřeby vody, elektřiny a zemního plynu. Často procházíme závody a snažíme se objevit nové příležitosti pro udržitelnost a hovoříme se zaměstnanci, abychom zvýšili jejich povědomí o těchto otázkách. Lidé si tak dále rozvíjejí mentalitu udržitelnosti a nabízejí se jim nové způsoby přemýšlení o tom, čím mohou přispět v práci i v osobním životě.

Klíčový poznatek: Svou vizi udržitelnosti naplníme, pokud se všichni budou zajímat a budou sdílet osvědčené postupy.

1920x960-menu-photos-02

ADRIANO LIMA, globální ředitel Magna Cosma pro provozní excelenci a udržitelnost

BUDOVÁNÍ POVĚDOMÍ

Souvislosti: Povědomí a chápání jsou prvními kroky k udržitelnosti. Vše začíná pochopením toho, jakou energii využíváme, a jejím následným sledováním. Pak můžeme jednat a nastavit si cíl. Větší část roku jsme se v Magna Seating věnovali zkoumání toho, jak sledovat a snížit spotřebu energie v 70 závodech na celém světě.

Další krok je informovat se o možných řešeních. Doma jsem si instaloval solární panely, protože jsem se o nich chtěl něco dozvědět. Díky tomu jsem měl jasněji v tom, co musíme udělat ve společnosti Magna, až se případně budeme zabývat instalací solárních panelů v závodech.

Praktické kroky: V závodech kompenzujeme emise skleníkových plynech – pracujeme na projektech snížení spotřeby energie a podněcujeme všechny, aby přemýšleli, než něco udělají. Naše iniciativy k uspoření energie začínají v americké centrále Magna Seating, kde děláme leccos od instalace senzorů pohybů na světla až po chytré ovladače, které snižují či eliminují spotřebu vody podle povětrnostních podmínek.

Klíčový poznatek: Zmenšení uhlíkové stopy je správná věc. Takhle jednoduché to podle mne je.

John Oilar adding food waste to his composter

JOHN OILAR, viceprezident pro konstrukční činnost a ředitel Magna Seating pro udržitelnost

1920x960-menu-photos-02 copy 35

ROMAN PÖLTNER, ředitel Magna Steyr pro infrastrukturu a BOZP

VYTVÁŘENÍ NOVÉ MENTALITY

Souvislosti: V minulosti jsme vždy hovořili o aktivitách jednotlivých divizí v oblasti udržitelnosti. Nyní máme opravdovou centrální strategii Magna, nikoli jen jednotlivé projekty. To nám dává nové příležitosti a nový rámec tak, aby si každá skupina mohla stanovit specifické cíle. Je to obrovský krok k udržitelné budoucnosti.

Tyto cíle nám pomáhají vybudovat u zaměstnanců novou mentalitu, což je jedna z nejzásadnějších věcí. Zaměstnanci si musejí být vědomi své role při ochraně planety doma i v práci. Jde o cyklus života a o to, abychom budoucím generacím nechali lepší svět.

Praktické kroky: Hodláme zákazníkům Magna předvést, že každý měsíc se přibližujeme stanoveným cílům v oblasti udržitelnosti. Významným počinem je, že náš závod Magna Steyr ve Štýrském Hradci dosáhne nulových emisí CO2 již v roce 2022, tedy dříve než celá skupina.

Steyr používá geotermální vytápění a chlazení a 100% obnovitelnou elektřinu. V roce 2021 jsme spustili projekt Cycle Champ, který propaguje dojíždění do práce na kole – společnost nabízí dobíjecí stanice na e-kola, dílnu pro vlastní opravy a parkoviště na 900 kol. Na testovací parcele jsme zřídili trávník s lučním kvítím a vystavěli včelí úly.

Klíčový poznatek: Za dosažení cílů v oblasti udržitelnosti neseme odpovědnost všichni.

Kevin Kammerer standing in front of trees that are turning colour in the fall.

KEVIN KAMMERER, ředitel skupiny pro životní prostředí a udržitelnost a zároveň Magna Exteriors pro udržitelnost

MALÉ KROKY K UDRŽITELNOSTI SE NASČÍTAJÍ

Souvislosti: IJsem nadšen tím, co Magna dělá pro udržitelnost. K uhlíkové neutralitě jsme se přihlásili dříve než většina konkurentů. Nyní je na nás, abychom těchto vznešených cílů dosáhli během krátké doby. Jsem hrdý, že pracuji v této společnosti, protože ukazujeme, co se dá zvládnout, když všichni táhneme za jeden provaz. Je to ale obrovská výzva, obzvlášť pro Magna Exteriors, což je kvůli lakovnám a injekčnímu vstřikování druhý největší žrout energie v celé skupině.

Praktické kroky: Ve svých 58 závodech máme energetické týmy, které se zaměřují na hlavních 10 faktorů spotřeby energie v každé divizi – od kompresorů vzduchu přes chladicí věže až po lakovny. Díky nejnovějším technologiím jako ultrasonické měřiče můžeme odhalit a opravit úniky vzduchu v systému. Ve většině divizí překračujeme cílové roční poklesy spotřeby energie. Pro mne osobně je výzvou zkoumání různých slibných technologií likvidace kalu z barev.

Klíčový poznatek: Mějte na paměti, že i drobné věci jako zahrady pro včely a snížené náklady na logistiku mají v souhrnu velký dopad.

ANALÝZA ZAINTERESOVANÝCH STRAN: KLÍČOVÁ SOUČÁST STRATEGIE

Souvislosti: Úspěšné řízení společnosti znamená, že musíme zohledňovat požadavky zainteresovaných skupin. Čelíme řadě rozmanitých očekávání zákazníků, investorů a regulátorů ohledně udržitelnosti. Strategii Powertrain jsme sladili s celkovou vizí Magna, abychom se svými produkty, procesy a zaměstnanci dosáhli citelné změny a zároveň řešili ekonomické, ekologické a sociální aspekty, které jsou důležité pro všechny zainteresované strany.

Existuje mnoho příležitostí ke snížení emisí CO2 v našich provozních a výrobních procesech, které mají na svědomí 20 až 40 % všech emisí. Dalších 60 až 80 % emisí CO2 pochází z dodavatelského řetězce, takže musíme s dodavateli spolupracovat na tom, aby i oni dosáhli zlepšení. To může zahrnovat používání recyklovaných materiálů i lepší procesy výroby a vývoje produktů.

Praktické kroky: 32 závodů Magna Powertrain pracuje na svých vlastních harmonogramech snižování spotřeby energie. Sdílíme nápady prostřednictvím globálního systému. Opatření ke zvýšení efektivity a snížení spotřeby energie skýtají několik rychlých řešení, která mohou divize zavést, například používání světel LED a vytápění teplem generovaným ve výrobních procesech. Výrazně může pomoci také zamezení úniků stlačeného vzduchu a vypínání strojů, když nejsou zapotřebí. Tatáž úsporná mentalita se uplatní i doma, například zhasínáním světel či stahováním termostatu v zimě. Doma i v práci lze uspořit a přispět k ochraně životního prostředí.

Klíčový poznatek: Je důležité vyvážit ekonomické, ekologické a společenské dopady toho, co děláme v práci i doma pro to, abychom byli udržitelnější.

Volker Ludwig riding his bike along a road with a mountains and fields in the background

VOLKER LUDWIG, globální ředitel Magna Powertrain pro udržitelnost a BOZP

Darren Charbonneau walking his dog by the shores of a lake with buildings in the background

DARREN CHARBONNEAU, globální ředitel Magna Mechatronics, Mirrors and Lightning pro štíhlou výrobu a udržitelnost

UDRŽITELNOST ZAČÍNÁ V PROVOZE

Souvislosti:Když se řekne udržitelnost, každý si představí úspory elektřiny, vody a zemního plynu. To jsou zdroje největších nákladů pro společnost Magna, ale jinak jsou jen malou částí rovnice. Musíme uvažovat komplexněji. Udržitelnost znamená budovat lepší společnost a naplňovat naše potřeby dnes, aniž bychom obětovali potřeby budoucích generací.

Seznamujeme divize Magna se 17 cíli udržitelného rozvoje (SDG), které formulovala OSN, a s jejich pozitivním dopadem. Tyto SDG zahrnují odbourání chudoby a hladu, kvalitní vzdělání, rovnost mezi pohlavími, kroky ke snížení spotřeby energie a ochraně klimatu a několik dalších důležitých oblastí. Pokud se Magna bude SDG řídit, bude patřit k nejlepším součástem komunit, ve kterých působí.

Praktické kroky: Pokud jde o udržitelnost, musíme začít na úrovni závodů. Potřebujeme, aby se zaměstnanci zapojili do charitativních akcí, sázení stromů a „hledání pokladu“ ve spotřebě energie, tedy aby všemi smysly vnímali věci, které odčerpávají energii. V nedávné takové akci v závodě Techform v Ontariu přišlo několik lidí z různých oddělení se zlepšeními v hodnotě 60 000 dolarů. Stačilo změnit chování a postupy v řadě oblastí.

Máme novou matici či tabulku, která sleduje, jak 48 divizí MML a elektroniky každý měsíc zlepšuje své výsledky v naplňování SDG. Zároveň jsme si stanovili cíl minimálně pěti energetických projektů ročně pro každou divizi.

Klíčový poznatek: Vaše dnešní činy nesmějí ohrozit budoucnost.

We want to hear from you

Send us your questions, thoughts and inquiries or engage in the conversation on social media.

Související příběhy

Zůstaňte ve spojení

Chcete vědět víc o společnosti Magna? Zůstaňte s námi ve spojení a nechte se informovat o novinkách prostřednictvím upozornění nebo e-mailů.