Placeholder image for template purposes.

Zasnovano Na Zelenom Prostoru

OHRABRIVANJE NOVIH NAČINA RAZMIŠLJANJA

Krupan plan: Imamo nekoliko ciljeva, a prvi je da unapredimo našu energetsku efikasnost, da smanjimo emisije gasova staklene bašte i da aktiviramo naše ljude. Ključno je da svaki zaposleni na svakoj našoj lokaciji bude uključen, a za to moramo da promenimo način razmišljanja. Najbolji način da se promeni kultura je da se ljudima pomogne da razumeju važnost onoga što rade danas – važnost čak i sitnih postupaka kao što je gašenje svetla kada vam više nije potrebno – za stvaranje bolje i održivije budućnosti za sve nas. Takođe moramo da shvatimo sveobuhvatan uticaj proizvoda koje pravimo tokom njihovog čitavog radnog veka, kako bi mogli da proizvođačima automobila obezbedimo održiva rešenja.

Praktični koraci: Imamo „energetske šampione“ na svakoj od naših 74 lokacije i već sada smo postigli naše ciljeve za smanjenje potrošnje vode, struje i prirodnog gasa za sve Cosma ogranke na celom svetu. Često prođemo kroz postrojenje kako bi uočili nove prilike za poboljšanje održivosti i kako bi podigli svest razgovorom sa zaposlenima. To pomaže da ljudi dalje razviju svoj način razmišljanja o održivosti i nudi nove načine na koje ljudi mogu da doprinesu tom cilju, kako na poslu, tako i kod kuće.

Naučene lekcije: Ako se svi uključe i ako se podele primeri najbolje prakse, to će nam pomoći da dostignemo našu viziju održivosti.

1920x960-menu-photos-02

ADRIANO LIMA, menadžer za globalnu operativnu izvrsnost i održivost, vođa grupe za održivost kompanije Magna Cosma

GAJENJE SVESTI

Krupan plan: Podizanje svesti i razumevanje su prvi koraci ka održivosti. Sve počinje kada razumemo koju vrstu energije koristimo i kada pratimo njenu potrošnju. Nakon toga mogu da se preduzmu određene akcije i da se odrede ciljevi. Veći deo godine smo proveli u grupi Magna Seating gde smo proučavali praćenje i smanjenje potrošnje energije u naših 70 fabrika i postrojenja širom sveta.

Naredni korak je da što više saznamo o mogućim rešenjima. Ja sam kod kuće ugradio solarne panele jer sam želeo da saznam kako rade. Nakon toga mi je bilo lakše da razumem šta je potrebno da uradimo u kompaniji Magna jer razmatramo postavljanje solarnih panela u našim postrojenjima.

Praktični koraci: U našim postrojenjima radimo na smanjenju emisija gasova staklene bašte, radimo na projektima za smanjenje potrošnje energije i sve podstičemo da razmisle pre nego što nešto urade. Naše inicijative za smanjenje potrošnje energije se pokreću iz korporativne kancelarije grupe Magna Seating u SAD gde smo uradili sve od ugradnje senzora pokreta za osvetljenje do upotrebe „pametnih kontrolera“ za smanjenje ili eliminisanje potrošnje vode na osnovu vremenskih uslova.

Naučene lekcije: Smanjenje našeg ugljeničnog otiska je ono što je potrebno da se uradi. Meni je to potpuno jasno.

John Oilar adding food waste to his composter

DŽON OJLAR (JOHN OILAR), potpredsednik za inženjering grupe Magna Seating

1920x960-menu-photos-02 copy 35

ROMAN PELTNER (ROMAN PÖLTNER), direktor za upravljanje infrastrukturom i zaštitu zdravlja, bezbednosti i životne sredine grupe, vođa grupe za održivost kompanije Magna Steyr

KREIRANJE NOVOG NAČINA RAZMIŠLJANJA

Krupan plan: U prošlosti smo uvek govorili o stvarima koje pojedini ogranci treba da urade da bi postali održivi. Sada kompanija Magna ima pravu korporativnu strategiju, ne samo pojedinačne projekte. To nam obezbeđuje nove prilike i novi okvir u kome svaka grupa postavlja konkretne ciljeve koji treba da se dostignu. To je veliki korak ka održivoj budućnosti.

Ti ciljevi nam pomažu da kreiramo novi način razmišljanja kod naših zaposlenih, a to je najvažnije. Ljudi moraju da obrate pažnju na njihov doprinos zaštiti planete, i kod kuće i na poslu. Život će se nastaviti i kada nas ne bude, pa moramo da se postaramo da budućim generacijama ostavimo bolji svet.

Praktični koraci: Naš plan je da pokažemo kupcima kompanije Magna da svakog meseca napredujemo na planu dostizanja naših ciljeva održivosti. Veliko postignuće: Postrojenje ogranka Magna Steyr u Gracu će postići ugljeničnu neutralnost do 2022. godine i prednjači na putu ka ostvarivanju generalnog korporativnog cilja za smanjenje emisije CO2.

U postrojenju ogranka Steyr koristimo geotermalno grejanje i hlađenje, a sva potrošena energija je 100% iz obnovljivih izvora. 2021. smo pokrenuli projekat Cycle Champ koji promoviše dolazak na posao biciklom tako što smo obezbedili stanice za punjenje za električne bicikle, radionicu za samostalnu popravku i parking za 900 bicikala. Napravili smo livadu sa divljim cvećem na našoj opitnoj stazi i postavili smo košnice za oprašivanje biljaka.

Naučene lekcije: Svi mi smo odgovorni za dostizanje naših ciljeva održivosti.

Kevin Kammerer standing in front of trees that are turning colour in the fall.

KEVIN KAMERER (KEVIN KAMMERER), menadžer za zaštitu životne sredine i održivost grupe, vođa grupe za održivost za Magna Exteriors

MALI KORACI KA ODRŽIVOSTI SA SABIRAJU

Krupan plan: Oduševljen sam onim što Magna radi na polju održivosti. Objavili smo naše planove za ugljeničnu neutralnost pre većine naših konkurenata. Sada je na nama da za kratko vreme dostignemo ove visoko postavljene ciljeve. Ponosan sam što radim za ovu kompaniju jer pokazujemo šta može da se uradi ako svi težimo istom cilju. Ipak, izazov je veliki, posebno za grupu Magna Exteriors, koja je drugi najveći potrošač energije u okviru kompanije zbog poslova koji se obavljaju u postrojenjima za farbanje i injekciono presovanje.

Praktični koraci: U 58 postrojenja imamo timove za energiju koji su fokusirani na 10 najvećih potrošača energije u svakom od ogranaka, od kompresora za vazduh i rashladnih tornjeva do postrojenja za farbanje. Primenom novih tehnologija, kao što su ultrazvučni merači, možemo da lociramo i popravimo curenje vazduha u sistemu. Prevazilazimo naše ciljeve za godišnje smanjenje potrošnje energije u većini naših ogranaka. Ja imam i lični izazov: Da istražim različite obećavajuće tehnologije za rešavanje problema odlaganja ostataka farbe.

Naučene lekcije: Zapamtite da se i male stvari koje radimo, od baštica za insekte oprašivače do smanjenja troškova logističkih operacija, zbrajaju.

ANALIZA AKCIONARA: KLJUČNI DEO NAŠE STRATEGIJE

Krupan plan:Uspešno poslovanje znači ispunjavanje zahteva akcionara. Suočeni smo sa ogromnim brojem različitih zahteva naših kupaca, investitora i zakonodavaca u vezi sa održivošću. Uskladili smo strategiju grupe Powertrain sa opštom vizijom kompanije Magna o održivosti kako bi naši proizvodi, procesi i ljudi napravili razliku, pri čemu se trudimo da radimo i na ekonomskim, ekološkim i društvenim aspektima koji su važni za naše akcionare.

Postoje različite prilike za smanjenje emisija CO2 u okviru naših aktivnosti i proizvodnih procesa, što obuhvata od 20 do 40% svih emisija. Još 60 do 80% emisija CO2 dolazi iz lanca nabavke, tako da moramo da sarađujemo sa našim dobavljačima i da i njima pomognemo da unaprede svoj učinak. To može da uključuje upotrebu recikliranih materijala, kao i unapređenje proizvodnih procesa i procesa razvoja proizvoda.

Praktični koraci: 32 lokacije grupe Magna Powertrain prave sopstvene „energetske planove puta“. Ove ideje delimo u našem globalnom sistemu. Uz mere za smanjenje utroška energije i povećanje efikasnosti, postoje i neka brza rešenja koja ogranci mogu da primene, na primer upotreba LED sijalica i korišćenje toplote koju stvaraju proizvodni procesi za grejanje prostorija. Sprečavanje curenja komprimovanog vazduha i isključivanje mašina kada nisu u upotrebi takođe mogu da naprave značajne uštede. Ovaj način razmišljanja koji uzima u obzir uštedu energije lako može da se primeni i kod kuće tako što ćete isključivati svetlo ili smanjiti temperaturu na termostatu tokom zime. Bez obzira da li ste na poslu ili kod kuće, energija može da se uštedi i životnoj sredini može da se pomogne.

Naučene lekcije: Važno je izbalansirati ekonomski, ekološki i društveni utucaj stvari koje radimo na poslu i kod kuće da bi došli do održivijeg načina života.

Volker Ludwig riding his bike along a road with a mountains and fields in the background

VOLKER LUDVIG (VOLKER LUDWIG), direktor za globalnu održivost i zaštitu zdravlja, bezbednosti i životne sredine, vođa grupe za održivost za Magna Powertrain

Darren Charbonneau walking his dog by the shores of a lake with buildings in the background

DAREN ŠARBONE (DARREN CHARBONNEAU), odeljenje za globalnu primenu „lean manufacturing“ principa i održivost, vođa grupe za održivost grupa Magna Mechatronics, Mirrors i Lighting

ODRŽIVOST POČINJE U PROIZVODNOM POGONU

Krupan plan: Svi misle da se održivost svodi na uštedu struje, vode i prirodnog gasa. Ove stavke predstavljaju najveći utrošak za kompaniju kao što je Magna, ali to su samo mali delovi cele jednačine. Moramo da razmišljamo na višem nivou. Održivost podrazumeva stvaranje boljeg društva i ispunjavanje naših potreba danas, bez žrtvovanja potreba budućih generacija.

U našim ograncima smo predstavljali 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) Organizacije Ujedinjenih Nacija i objašnjavali smo kako oni mogu da predstavljaju pozitivan uticaj. SDG uključuju i eliminaciju siromaštva i gladi, kvalitetno obrazovanje, jednakost polova, programe na polju uštede energije i zaštite klime, kao i nekoliko drugih važnih oblasti. Rad na ispunjavanju SDG će kompaniju Magna učiniti najboljim delom zajednica u kojima posluje.

Praktični koraci: Na putu ka održivosti moramo da uđemo na početnoj stanici. Potrebni su nam ljudi koji će raditi na humanitarnim akcijama, sađenju drveća i pronalaženju elemenata sistema koji troše preveliku količinu energije. U nedavnoj takvoj akciji u postrojenju Techform u Ontariju, veliki broj ljudi iz nekoliko odeljenja je ostvario uštedu od 60.000 USD primenom unapređenja kroz promenu ponašanja i prakse u više oblasti proizvodnje.

Napravili smo novu tabelu za bodovanje koja svakog meseca prati kako 48 ogranaka grupa MML i Electronics unapređuju svoju efikasnost prateći preporuke SDG OUN. Pored toga, postavili smo uslov za primenu najmanje pet projekata za uštedu energije godišnje za svaki od ogranaka.

Naučene lekcije: Nemojte ugrožavati budućnost postupanjem u sadašnjosti.

We want to hear from you

Send us your questions, thoughts and inquiries or engage in the conversation on social media.

Povezane priče

Ostanite na vezi

Zanima vas više informacija o kompaniji Magna? Možete da ostanete na vezi sa kompanijom Magna preko obaveštenja ili e-poruka koje će stizati neposredno u vaše prijemno sanduče.